Kennis van zaken
Betrokkenheid en
zorg op maat

Wie treft u aan in de praktijk

Graag stel ik mij aan u voor:

Mijn naam is Ans Noordmans, ik ben gehuwd en moeder van 3 (inmiddels) volwassen mannen.
Ik ben verpleegkundige sinds 1975, sinds 1-1-2024 niet praktiserend.
Ik werkte als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis, als begeleidster in een herstellingsoord waar mensen werden begeleid met psycho-somatische en psycho-sociale problemen en als kinderverpleegkundige in een medisch kleuterdagverblijf. In 2001 begon ik met de overgangspraktijk.

Ik heb mij gespecialiseerd als kinder- en als CARA-verpleegkundige en tenslotte als orthomoleculair therapeut en in die hoedanigheid ben ik aangesloten bij de M.B.O.G. (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde) en bij de RBNG (HBO register natuurlijke geneeswijzen) licentienummer: 609028R. Bij de organisatie Care For Women rondde ik met succes een specialistische opleiding af tot overgangsconsulent en was een aantal jaren met mijn praktijk aangesloten bij deze organisatie.

Ik doe dit werk met veel plezier omdat het voldoening geeft om te zien hoe vrouwen opknappen die soms al heel lang klachten hadden.
Ik vind het ook belangrijk werk omdat naar mijn mening de overgang als levensfase veel meer aandacht verdient.
Gelukkig is er tegenwoordig wel meer openheid over de overgang en zijn er steeds meer vrouwen die er openlijk over praten, maar er komen nog steeds vrouwen in de praktijk die zich met deze klachten niet serieus genomen voelen.

De overgang is geen ziekte, het is een normaal en vrouwelijk proces, maar het kan een aantal jaren behoorlijk vervelend en soms ziekmakend zijn, juist in een periode in je leven dat je top fit zou willen zijn.

Het is fijn om met veel ervaring en kennis op dit gebied iets te kunnen betekenen voor vrouwen.


Via ons afsprakenbureau wordt de telefoon beantwoord en worden de administratieve zaken van de praktijk verzorgd. U kunt daar terecht met vragen over de vergoedingen van de consulten en voor het maken van een afspraak.

Er wordt gewerkt vanuit de visie dat vrouwen zelf de regie over hun overgang moeten kunnen houden door hun klachten te beheersen op een manier die bij hun past.

Wetenschappelijke adviesraad
Wij worden in onze activiteiten ondersteund door een wetenschappelijke adviesraad waarin zitting hebben: Een senior organisatieadviseur, een arts, een fysiotherapeut en een psycholoog.


Wij zijn in onze advisering niet gebonden aan bepaalde productmerken en doen niet aan verkoop van producten.