Kennis van zaken
Betrokkenheid en
zorg op maat

Wij onderscheiden de verschillende soorten consulten:

 1. Een consult in de praktijk

  In het eerste consult: (duur: circa 1,5 uur)

  • inventariseren we de klachten (uitgebreide anamnese)
  • kijken we welke klachten gerelateerd zijn aan de overgang
  • geven we uitleg over het proces van de overgang in relatie tot de klachten.
  • wordt uitleg gegeven over de diverse behandel methoden.

  In het tweede consult: (duur: circa 1 uur)

  • vindt de advisering plaats, dit consult plannen we altijd in kort na het eerste consult (circa 1 week na het eerste consult)

  In het derde consult: (duur circa 1 uur)

  • Wordt besproken hoe het gaat: moet er nog iets bijgesteld worden of er al afbouw kan plaatsvinden van de afgesproken maatregelen? Eventueel kan er in dit consult voorlichting worden gegeven over het extra risico dat kan ontstaan na de menopauze op hart- en vaatziekten en botontkalking. (Dit consult vindt plaats circa 7 weken na het 2e consult) 2. Een telefonisch consult. (duur: 1 uur)

  Het eerste consult (de anamnese) gebeurt schriftelijk d.m.v. een uitgebreide vragenlijst. Dit consult is kosteloos en doen we als een 2e consult wordt afgesproken. Aan de hand van de vragenlijst wordt een adviesplan gemaakt. In het 2e consult vindt de advisering plaats. (1 betaald en 1 gratis consult). Wij adviseren ook een 3e consult afspreken, als dit gewenst is kijken we na 6 a 7 weken of er nog iets gewijzigd moet worden en of er al afbouw van de maatregelen mogelijk is en hoe je dat het beste kunt aanpakken. De telefonische consulten worden NIET door alle zorgverzekeraars vergoed die in ons overzicht worden vermeld. 3. Bedrijfsconsult: (duur circa 1,5 uur)

  Dit consult vindt plaats op zo kort mogelijke termijn na aanmelding (uiterlijk na 6 werkdagen)