Kennis van zaken
Betrokkenheid en
zorg op maat

De behandeling:

In deze praktijk wordt vooral gewerkt vanuit de orthomoleculaire methode. Ook voor overgangsklachten kan een geringe aanpassing van voedingsgewoonten in combinatie met specifieke orthomoleculaire supplementen grote verbeteringen geven. Verder zijn er diverse andere natuurlijke methoden die goede oplossingen hebben voor overgangsklachten. Soms kiezen we daarvoor, vaak kiezen we en combinatie van verschillende behandelmethoden. Ook de reguliere geneeskunde kan een rol spelen in de oplossing van uw klachten. Hiervoor is dan de medewerking van uw huisarts nodig, bij ons in de praktijk hoort u wat de voor- en de nadelen van de diverse methoden zijn.

 

De overgang is een zeer persoonlijk proces, klachten kunnen heel verschillend zijn. Een klacht die voor de ene vrouw nauwelijks belastend is, kan voor een andere vrouw zeer belastend zijn en andersom. Maatregelen die voor de één succesvol zijn, helpen de ander soms niet.

  

Van natuurlijke middelen wordt vaak gedacht: “baat het niet, dan schaadt het niet” en zo worden er voor veel geld veel middelen gekocht welke niet passen bij de hormonale fase waarin de vrouw zich bevindt. Klachten kunnen daardoor verergeren. De keuze van de te gebruiken middelen hangt af van de klachten en van de fase van de overgang waarin een vrouw zich bevindt en staat zelden op zichzelf. Alleen een pilletje is zelden succesvol.
Wij vinden het belangrijk dat eerst duidelijk wordt welke klachten gerelateerd zijn aan de overgang en welke niet. Waar nodig, bij bepaalde klachten adviseren we dan ook uw huisarts te consulteren.

 

In onze praktijk treft u een BIG-geregistreerd verpleegkundige aan, die zich heeft gespecialiseerd in de overgang en die ook orthomoleculair therapeut is. Dit heeft als voordeel dat er kennis van zaken is op diverse gebieden, denk aan medicatie, aan ziekten of afwijkingen en aan overgangsklachten. Vanuit de orthomoleculaire geneeskunde wordt er gekeken naar de “totale mens” en gewerkt vanuit de gedachte dat voeding, voedingsstoffen en leefstijl op deze klachten van grote invloed kunnen zijn. Juist vanwege de verschillende ervaringsgebieden kijken we ook naar de combinatie met de reguliere geneeskunde en onze ervaring is dat een aanvulling van de natuurlijke geneeskunde op de reguliere geneeskunde en andersom, zeer effectief kan zijn. 

De consulten:

In het eerste consult
is ruimte voor uw eigen ervaring van de klachten en bepalen we aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, welke klachten gerelateerd zijn aan de overgang en welke niet. Er wordt uitleg gegeven over de klachten in relatie tot het proces van de overgang.
In het eerste consult wordt ook uitgelegd welke behandelmethoden gebruikt kunnen worden voor het bestrijden van de klachten en kijken we welke methode het best bij u past. Ook binnen de reguliere geneeskunde zijn er oplossingen voor overgangsklachten. Wij kunnen u bekend maken met de voor- en nadelen daarvan, in uw situatie. Niet zelden wordt gekozen voor een combinatie van de natuurlijke therapie en de reguliere geneeskunde. (hiervoor is de medewerking van uw huisarts nodig)

 

In het tweede consult vindt de advisering plaats. Aan de hand van uw persoonlijke klachten, situatie en de hormonale fase waarin u zich bevindt, vertel ik u, wat u kunt doen om uw klachten te bestrijden. In onze praktijk worden geen middelen verkocht, wel adviseren wij u desgewenst, waar u de geadviseerde middelen zo voordelig mogelijk kunt kopen.

 

In het derde consult gaan we na hoe het met u gaat.
Dit consult vindt meestal plaats 6 a 7 weken na het tweede consult zodat we goed kunnen bepalen hoe effectief de maatregelen zijn geweest of dat we misschien nog iets moeten wijzigen. Als het goed gaat krijgt u meteen een advies over de afbouw van de maatregelen. In dit consult is soms nog ruimte om iets te vertellen over ziekten waarop na de overgang het risico groter is. (hart- en vaatziekten, botontkalking). Voor een uitgebreide risicoanalyse, eventueel met een botdichtheid meting en advisering m.b.t. het voorkomen van deze ziekten kunt u desgewenst een vierde consult afspreken.Resultaten
De meeste vrouwen hebben 3 consulten nodig om van hun klachten af te komen. Op basis van landelijke statistieken wordt het standpunt gehanteerd dat 80% van de in de overgangspraktijk behandelde vrouwen van hun overgangsklachten zijn afgekomen. De toegevoegde waarde van de uitgebreide orthomoleculaire behandelmethoden die wij als orthomoleculair therapeut kunnen bieden, hebben een positief effect op die statistieken.